O projektu / Detaily

Díky digitalizaci modelu jsme získali několik pozoruhodných detailů o Langweilově modelu, které zde uvádíme.

Počet fotografií pořízených robotem při snímání modelu ~ 244000
Počet zničených fotografických závěrek při snímání ~ 3
Diskový prostor nutný pro uložení dat ze snímání ~ 8TB
Diskový prostor potřebný pro zpracování modelu ~ 20TB
Počet procesorů ve výpočetní farmě projektu ~ 48
Počet střech ~ 13400
Počet komínů ~ 9100
Počet objektů "zeleně" (stromy, keře) ~ 5400
Počet operátorů pracující na 2,5D modelu ~ 62
Počet odpracovanych hodin na vytvoření 2,5D modelu ~ 9400
Počet operátorů 3D modelování ~ 110
Počet odpracovaných hodin na 3D modelech ~ 8100